Qualtero
16 באפריל 2023
BINA
23 באפריל 2023

אוניברסיטת בר-אילן

אוניברסיטת בר-אילן, מהאוניברסיטאות המובילות בארץ. מיתוג האוניברסיטה ומתן פתרונות עיצוביים לפקולטאות ולמחלקות השונות, בינהם עיצוב דוחו״ת שנתיים, מיתוג ועיצוב גרפי לכנס חבר הנאמנים השנתי ועיצוב של חומרי השיווק השונים עם דגש על חומרים לחו״ל.