Etkes
9 במאי 2023
מרכז אדם – מבית עמל ומעבר
9 במאי 2023

משק הר פרחים

משק אורגני משפחתי במושב עופר בו מגדלים ירקות אורגנים, עדר עיזים וייצור גבינות במחלבה. הליווי המקצועי של מיתוג המשק, כלל עיצוב לוגו, עיצוב מארזים ושפה גרפית לרכבי החברה.