BLUMBERG CAPITAL
16 בינואר 2018
יעל האן – צלמת
16 בינואר 2018

עפרים

עפרים - גן אירועים בדרום לאלו שאוהבים ישן מתובל בחדש. יצרנו עבורם שפה גרפית נוסטלגית הכוללת: לוגו, תפריט, פולדר ועוד.