ZERO CANDIDA
18 במאי 2023
Etkes
9 במאי 2023

קהילת הבוגרים – בר-אילן

קהילת הבוגרים של אוניברסיטת בר-אילן הוקמה במטרה לאגד את הבוגרים וליצור הזדמנויות לנטוורקינג במעגלים רחבים. יצרנו עבור הקהילה לוגו ושפה גרפית שעומדת בפני עצמה וגם מתכתבת עם השפה המיתוגית של האוניברסיטה.